Преподавател: ст. пр. Иванка Ненчева
Фитнес залата в общежитието
Преподавател: ст. пр. Валери Стефанов
Преподавател: ст. пр. Кирил ТОНЧЕВ
Преподавател: ст. пр. Иво Цъклев
Игрището за минифутбол