1. основни изисквания

очаквани резултати

знания и умения,които да притежават учениците в края

Тук описваме кратко резюме на настоящия курс, в което посочваме основни изисквания, очаквани резултати и знания и умения, които трябва да притежават учениците в края на този курс. 

  1. основни изисквания

очаквани резултати

знания и умения,които да притежават учениците в края

Тестов курс

Преподавател: ст. уч. Сийка Ценева
Стая: 311

Преподавател: мл. уч. Галя Божинова
Стая: 

Преподавател: ст. пр. Стефан СТЕФАНОВ
Стая: 314
Преподавател: ст. уч. Маргарита ГАВРИЛОВА
Стая: 313
Преподавател: ст. пр. Николай Сираков - стая 408
Преподавател: ст. уч. Петя МИШЕВА
Стая: 411

Преподавател: пр. Галя ВЕЛКОВА
Стая: 406
Преподавател: ст. преп.Цеца Цолова Христова
стая: 319
Преподавател: ст. пр. Галина ГЕОРГИЕВА
Стая: 405