Преподавател: инж. Валери КОЛЕВ
Стая: 317

Литература:

Райчо ИЛАРИОНОВ Компютърна периферия. изд 2008г.

Йордан ТРЕНКОВ Енциклопедия на електрониката. изд 2010г.

Клаус Дембовски РС. Сервизен справочник.