Страница:  1  2  ()
Преподавател: пр. Стефан СТЕФАНОВ
Стая: 314
Преподавател: пр. Галя ВЕЛКОВА
Стая: 406

Преподавател: Венета Божинова,стая 213

- основни изисквания

- очаквани резултати

- знания и умения на учениците


Преподвател: гл. ас. Трифон ТРИФОНОВ, стая 221
Преподавател: инж. Димчо Данов,стая 220

Преподавател: инж. Нина БАЯЧЕВА
Стая: 316

Преподавател: инж. Васил ЦАНОВ,стая 215
Преподавател: Радка Йорданова
ИСПАНСКИ ЕЗИК-ІI чужд език - Мария ПЕТКОВА
Преподавател: Ина Георгиева,стая 410
Преподавател: Николай Сиракова,стая 409
НЕМСКИ ЕЗИК-ІI чужд език - Даринка Цонкова
Преподавател: мл. уч. Паулина Цветкова, стая 202
Страница:  1  2  ()