Стипендиантска програма "KiT” е инициатива на компания Kaufland Service EOOD от 2017г. Програмата подкрепя мотивирани ученици по информационни технологии на ранен етап от тяхното обучение като улеснява професионалното им развитие и реализация чрез консултиране, менторство, стаж по специалността и възможност за работна реализация веднага след завършване на гимназия. Програмата е в тясна колаборация с „Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи" в гр. Правец и се осъществява изцяло с нейна подкрепа. 

За повече детайли, вижте в сайта на гимназията.