Страница:  1  2  ()

 prektirane el  sxemi   znaniq  umeniq oshakvani  resultati

Преподавател: ст. уч. Маргарита Гаврилова
Стая 313
Преподавател: Галя ДИМИТРОВА, стая 309
Преподавател: инж. Траян СТАНОЙКОВ, стая 210
Курсът съдържа план-конспекти на уроците от учебника и тестове върху отделните раздели.

Преподавател: Ина ГЕОРГИЕВА Стая: 410
Преподавател: Силвия ЙОРДАНОВА, стая 404
Преподавател: Даринка ЦОНКОВА, стая 406
Преподавател: Елена ПЪРВАНОВА
Стая 

Преподавател: проф. д-р Огнян Наков
Стая: 317
Преподавател: проф. д-р Павел МАРТИНОВ
Стая: 221
Преподавател: ст. пр. Емилия ДОНКОВА
Стая: 311
Преподавател: инж. Траян СТАНОЙКОВ
Стая: 210
Страница:  1  2  ()