Страница:  1  2  ()

Кратко резюме на курса в което посочваме:

- очаквани резултати

- знания и умения 

Преподавател: Сийка Ценева
Стая: 412
Преподавател: ст. пр. Николай СИРАКОВ,Стая: 409
Преподавател: Нели Сиракова,стая 409
Преподавател: Сабина КОРАЛСКА,стая 219
Преподавател: Даниела Методиева,Стая: 407
ПРЕПОДАВАТЕЛ: Здравко СПАСОВ,стая 410
Преподавател: инж. Траян СТАНОЙКОВ
Стая 210
Преподавател: инж. Валери Колев
Стая: 223
ПРЕПОДАВАТЕЛ: Стефан ЦЕНОВ,стая 207
ПРЕПОДАВАТЕЛ: Стефан ЦЕНОВ,стая 207

Преподавател лекции: проф. д-р Пламенка Боровска

Преподавател упражнения: ас. Десислава Иванова

Стаи: 221, 207

Преподавател: доц. Румен Трифонов
Стая: 221
Преподавател: проф. Д-Р ПЛАМЕНКА БОРОВСКА
Стая 221
Страница:  1  2  ()