prektirane el  sxemi   znaniq  umeniq oshakvani  resultati