Кратко резюме на курса в което посочваме:

- очаквани резултати

- знания и умения