Тук описваме кратко резюме на настоящия курс, в което посочваме основни изисквания, очаквани резултати и знания и умения, които трябва да притежават учениците в края на този курс.