- основни изисквания

- очаквани резултати

- знания и умения на учениците