Курсът съдържа план-конспекти на уроците от учебника и тестове върху отделните раздели.

Преподавател: Ина ГЕОРГИЕВА Стая: 410