„Базар на професиите“-тази събота онлайн

Дата:

На 28 ноември 2020 г. ще се проведе шестото издание на „Базар на професиите”, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Инициативата е част от „Седмицата на професионалните умения“ и предоставя възможност за ранно професионално ориентиране на децата и младежите, насърчава съзнателния избор на професия. Събитието е насочено към ученици от цялата страна на възраст между 9 и 16 години.

От специалисти ще бъдат представени над 20 професии, сред които — програмист, геолог, еколог, професии в минната индустрия, в банковия сектор, три професии от ядрената индустрия. Освен тях в програмата са включени гости, теми и професии като среща с изследователите на Антарктида и проф. Христо Пимпирев, лекция за кариерно ориентиране на тема ‘Как да избереш професия?”, дискусия за бъдещето на обществено значими професии, каквито са тези на лекаря, учителя и журналиста.

Базарът ще бъде изцяло виртуален и достьпен на профилите на Българската мрежа в YouTube и Facebook на 28 ноември 2020 г. (събота), на живо от 10:00 до 17:00 часа.

Регистрация не е необходима. Училища, ученици, родители, учители могат да се  присъединят към базара директно онлайн.