Безплатно използване от ученици на лицензиран софтуер на Microsoft

Дата:

Всички ученици може да ползват безплатно лицензирани продукти  на Майкрософт на личните си компютри. Тази възмож-ност е предоставена на следния адрес:

 

 

http://www.teacher.bg/office365/