Важно! На вниманието на учениците и родителите им

Дата:

Във връзка със Заповед на Министъра на образованието и науката е необходимо до Коледа да се състои минимум две седмици присъствена форма на обучение.

Ръководството на НПГ по КТС реши това обучение да се проведе от 23.11.2020 година.

Всички, които по уважителни причини не могат да започнат присъствено 0т тази дата, да уведомят класните си ръководители до 19.11.2020г.

От Ръководството