ВАЖНО!!! Обучението в електронна среда се удължава до 20.11.2020 включително!

Дата:

 

Уважаеми ученици и родители,

Учебният процес за всички ученици от VIII до XII клас ще продължи да се провежда  в електронна среда от разстояние до 20.11.2020 г. включително, съгласно ЗАПОВЕД на Ректора на ТУ – София и решение на Областния координационен щаб за София – област, при спазване  на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим.

Очаквайте ново съобщение за начина на продължаване на учебния процес от 23.11.2020 г.

Относно отсъствията на учениците в електронния дневник:
            Учениците извиняват отсъствията си, като изпращат съответните
документи на класните ръководители.

 От ръководството на НПГ по КТС -Правец