ВАЖНО! Срокове и дейности за кандидатстване след VII клас

Дата:
Дейност Срок
Национален тест по Български език и литература /БЕЛ/ 15.06.2020 г.
Национален  тест по Математика 17.06.2020 г.
Обявяване на резултатите от тестовете до 29.06.2020 г. вкл.
Издаване на свидетелство за завършено основно образование до 03.07.2020 г. вкл.
Получаване на служебнa бележкa с оценките от националните тестове до 02.07.2020 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03.07 –07.07.2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2020 г. вкл.

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление  за участие във втори етап на класиране.

Във втори етап на класиране участват учениците, които:

– не са приети;

– са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори  етап. Заявлението се подава в училището, в което ученикът е приет по второ или следващо желание.

    14.07 16.07.2020 г. вкл.      / вторник /    /четвъртък/
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2020 г. вкл.

 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране  21.07.- 22.07.2020 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2020 г.
Подаване на документи   за участие в трети етап на класиране. Заявление за участие в третия епап на класиране подават:
учениците, които не са приети;
– ученици, които не са кандидатствали до момента.

На този етап учениците могат да пренаредят желанията си.

24.07. – 27.07.2020 г. вкл. / петък /    /понеделник/
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2019 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 03.08.2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване Определя се от Директора

до 10.09.2020 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием         до 14.09.2020 г.


Срокове и дейности за кандидатстване
след VII клас за учебната 2020/2021 г.

Учениците се записват като подават следните документи:
Оригиналът на свидетелството за основно образование;
Оригиналът на служебната бележка от националните тестове по БЕЛ и математика;
Медицинско свидетелство от личния лекар;
Две актуални снимки.
Работно време: от 8:00 ч. до 17:00 часа