ВАЖНО съобщение

Дата:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с разпространението на COVID – 19 Ви молим да информирате класните ръководители, когато Вашият син/дъщеря отсъства от училище поради съмнения за заболяване и/или е под карантина от COVID – 19.
Благодарим Ви за разбирането!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
НА НПГ ПО КТС – ПРАВЕЦ