Важно !

Дата:

На 04.01.2021 година ученицитите от всички паралелки, които са подали декларации за съгласие  и тези които имат сертификат се връщат присъствено на училище.

На 04.01 столът няма да работи.

Тестването ще се проведе през първия учебен час.

Учениците в присъствено обучение, получили лаптопи от училището, следва до 10.01.2022 година да ги върнат. Във връзка с провеждащата се годишна инвентаризация  учениците в ОРЕС, получили лаптопи, трябва да препотвърдят наличието им с имейл на [email protected], като опишат модела и серийния номер или прикачат снимка.

От Ръководството