Връщане на пари за учебници

Дата:

           УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със закупуването на учебниците за VIII клас Ви информираме за стойността на целия комплект, която е  124,60 лв. Сумата, която Вие сте дали на 15.09.2017 г. е по 150,00 лв. Разликата от 25,40 лв. ще  върнем на Вашите деца. Решението е взето съвместно с класните ръководители и учениците.
СПИСЪК НА  УЧЕБНИЦИТЕ  ЗА VIII КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО ЦЕНА БЕЗ ОТСТЪПКА ЦЕНА С ОТСТЪПКА
Английски език „Пиърсън Едюкейшън“ 50.00 лв. 50.00 лв. – без отстъпка
Литература „Булвест -2000“ 13.00 лв. 9.10 лв.
Учебна тетрадка по литература „Булвест -2000“ 5.00 лв. 3.50 лв.
Български език „Булвест -2000“ 9.00 лв. 6.30 лв.
Учебна тетрадка по български език „Булвест -2000“ 5.00 лв. 3.50 лв.
Математика „Регалия“ 10.00 лв. 8.00 лв. /с тетрадка/
Информационни технологии „Просвета София АД“ 9.00 лв. 6.30 лв.
Философия „Булвест -2000“ 9.00 лв. 6.30 лв.
Учебна тетрадка по философия „Булвест -2000“ 4.00 лв. 2.80 лв.
Музика „Просвета София АД“ 8.00 лв. 5.60 лв.
Изобразително изкуство „Булвест -2000“ 9,00 лв. 6.30 лв.
Предприемачество „Просвета София АД“ 10.00 лв. 7.00 лв.
Информатика   /Увод в програмирането/ „Просвета София АД“ 14.00 лв. 9.90 лв.
ОБЩО: 155.00 лв. 124.60 лв.

 

От ръководството на ПГ по КТС
гр. Правец