Връщане на преносимите компютри получени от училището

Дата:

Всички учители и ученици, получили преносими компютри от НПГ по КТС, трябва да ги върнат в училището на 31.05.2021 година.

От Ръководството