Във връзка със започване на новата учебна 2018/2019 година

Дата:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка със започване на  новата учебна 2018/2019  година,  Ви информираме за следното:

  1. Настаняване на учениците в общежитие – на 16.09.2018 г.от
    08:00 часа  до 17:00 часа.
  2. Откриване на учебната годинана 17.09.2018 г.от 10:30 часа.
  3. Родителска среща – след откриването на учебната година.

 

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

НА НПГ ПО КТС – ПРАВЕЦ