Възможност за печат на 3D принтера в ПГ по КТС

Дата:

В 3D лабораторията към ПГ по КТС, беше асамблиран 3D принтер от Антонио Любчев курс 112 и Ивелин Стоянов курс 141. На него бяха отпечатани  шаси за дрон, модел на пчелна пита  за smart кошер, устройство за ръкописно писане и чертане и други.
Ако имате нужда да бъде принтиран модел за състезание, клуб по роботика или дипломна работа , можете да го изпратите, като попълните следния формуляр:
https://goo.gl/gXJit2