Голям интерес към нашето училище

Дата:

 

При голям интерес премина Денят на отворените врати, който НПГ по КТС обяви на 16 април.

Нашето училище посетиха стотици кандидат-гимназисти и техните родители от цялата страна.

Те разгледаха учебния корпус, компютърните зали и общежитията, като имаха възможност да разговарят както с настоящи ученици, така и с преподавателите.

От 11 ч. в 221 аудитория бе организирана среща с ръководството на компютърната гимназия.

Директорът на НПГ по КТС г-н Николай Сираков запозна присъстващите с начина, по който се провежда обучението, както и с учебните програми. Той отговори подробно и на всички въпроси, които родителите поставиха.

Разяснения направиха също зам.-директорите Валери Колев и Сийка Ценева, бившият ученик и настоящ преподавател Венци Начев, педагогическият съветник Лилия Бънчева.

След срещата обиколката на учебната база продължи в компанията на представители на Училищния ученически съвет, които активно се включиха в организацията на събитието.