График за защита на дипломни работи 2024г.

Дата:

Дипломните защити се определят в строго регламентиран график според предоставения документ.

Всеки дипломант от групата е длъжен да дойде половин час преди началния час – 8:30ч. и 13:00ч.

Разпределение по комисии и по дни