График за отваряне на общежитията

Дата:

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че общежитията ще бъдат отворени и всеки ученик може да вземе личния си багаж. Посещенията ще се осъществяват при задължително спазване на всички определени мерки за предпазване от COVID-19, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването.

Да се спазва следния график:

От 14.05.2020 г. до 17.05.2020 г. – 12 клас

От 18.05.2020 г. до 21.05.2020 г. – 8 клас

От 22.05.2020 г. до 25.05.2020 г. – 9 клас

От 26.05.2020 г. до 29.05.2020 г. – 10 клас

От 30.05.2020 г. до 31.05.2020 г.; 02.06.2020 г и 04.06.2020 г. – 11 клас

Учениците трябва да освободят стаите си след като ги приведат /почистят/ в приличен вид.

Сумите за общежитие и за храна се заплащат до края на месец февруари 2020 г. в счетоводството.

Целевата стипендия за интернет – сумата от 40 лв., учениците могат да получат от счетоводството.

Графикът е изготвен, за да не се получава натрупване на ученици и родители.

Общежитието ще е отворено от 08:00 ÷ 16:00 часа.

От ръководството на НПГ по КТС