График за учебните занятия от 12.10.2021 г.

Дата:

Учебните часове за всички ученици ще имат следния дневен режим:

 

1 час – 08:00 – 08:40 ч.

2 час – 09:00 – 09:40 ч.

3 час – 09:50 – 10:30 ч.

4 час – 10:40 – 11:20 ч.

5 час – 11:30 – 12:10 ч.

6 час – 12:20 – 13:00 ч.

7 час – 13:20 – 14:00 ч.

8 час – 14:10 – 14:50 ч.

9 час – 15:00 – 15:40 ч.

10 час – 15:50 – 16:30 ч.

11 час – 16:40 – 17:20 ч.

От Ръководството