График за учебните занятия

Дата:

Учебните часове за всички ученици ще имат следния дневен режим:

 

1 час – 08:00 – 08:45 ч.

2 час – 09:05 – 09:50 ч.

3 час – 10:00 – 10:45 ч.

4 час – 10:55 – 11:40 ч.

5 час – 11:50 – 12:35 ч.

6 час – 12:45 – 13:30 ч.

7 час – 13:50 – 14:35 ч.

8 час – 14:45 – 15:30 ч.

От Ръководството