Грипна ваканция до 27.01.2019 г.

Дата:

На основание писмо на Росица Иванова – началник на РУО София-регион, дните от 22.01.2019 г. до 27.01.2019 г. са неучебни дни /Грипна ваканция/.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОТНОСНО: Определяне за неучебни дни поради увеличена заболяемост от ОРЗ и ГРИП, и ограничаване на епидемичното разпространение на грипната инфекция

Уважаема госпожо директор,  

Уважаеми господин директор,

Във връзка с постъпило в РУО София-регион Предписание с изх. № 19-20-2/21.01.2019 г. от д-р Александър Златанов – директор на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Софийска област относно наблюдаван епидемичен подем от ОРЗ и ГРИП, обявената грипна епидемия в Софийска област, както и с оглед ограничаване на епидемичното разпространение на грипната инфекция, Ви уведомявам, че РЗИ – Софийска област предписва организирането за неучебни дни, считано от 22.01.2019 г. до 27.01.2019 г. включително.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование,  е изпратен доклад до МОН, учебните дни от 22.01.2019 г. до 27.01.2019 г., вкл. да бъдат определени със Заповед на Министъра на образованието и науката за неучебни за всички училища на територията на Софийска област, след получаването на която, същата ще Ви бъде изпратена за сведение и изпълнение в училището.

РОСИЦА ИВАНОВА

Началник на РУО София-регион