Дебитни карти за получаване на стипендии

Дата:

За издаване на дебитни карти за получаване на стипендии е необходимо да попълните  следните приложения:

Приложение 1 – Искане за откриване на банкова сметка с дебитна карта

Приложение 2 – Информация за обработка на лични данни

След попълване и подписване, изпратете на класните си ръководители сканираните документи.

 

От ръководството