ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА 22.04.2017 ГОД

Дата:

Дата: 22.03.2017 г. в 00:13 ч.
НА 22.04.2017 ГОД./ СЪБОТА/ ОТ 11.00 ЧАСА , В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ – ПРАВЕЦ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕН
НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ:
• РАЗГЛЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО – ОТ 10.00 Ч. ДО 11.00 Ч.
• СРЕЩА И РАЗГОВОР С ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ – 11.00 ЧАСА.
ЗАПОВЯДАЙТЕ ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПГ ПО КТС !