ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Дата:

С  Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НА 14.04.2018 ГОД./ СЪБОТА/ ОТ 10.00 ЧАСА , в  НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ – ПРАВЕЦ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ:

  • РАЗГЛЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО – ОТ 10.00 Ч. ДО 11.00 Ч.
  • СРЕЩА И РАЗГОВОР С ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ –11.00 ЧАСА.

ЗАПОВЯДАЙТЕ !

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА
НПГ ПО КТС – ГР. ПРАВЕЦ