ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Дата:
НА 12.04.2014 ГОД.  /СЪБОТА / ОТ 12.00 ЧАСА,  В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ – ГР. ПРАВЕЦ,  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ:- ПРЕДСТАВЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО.
– СРЕЩА И РАЗГОВОР С ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ.