Дните от 24 до 28 март включително са неучебни

Дата:

Съгласно Заповед № У-121 / 23.03.2016 г. на Директора на ПГ по КТС, дните от 24 до 28 март включително са неучебни.