До родителите на учениците в 12-клас – ДЗИ 2017

Дата:

Относно предстоящите държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2017 г

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Въз основа на Заповед № 09-1862/29.03.2017 г. на министъра на образованието и науката и съгласно писмо № 9105 – 138/25.04.2017 г. на заместник-министъра на образованието и науката Ви информираме, че на 19.05.2017 г. ще се проведе ДЗИ по БЕЛ, на 22.05.2017 г.втори ДЗИ /по избор/. В периода от 26.05. до 02.06.2017 г. ще се проведат ДЗИ по желание на ученика. Във връзка с това е необходимо да Ви запознаем със задълженията на зрелостниците и необходимите документи, които трябва да носят на ДЗИ, съгласно инструктажа за зрелостника.

Зрелостниците ТРЯБВА:

 1. Да бъдат в определеното училище не по-късно от 30 минути преди започване на изпита – 30 часа.
 2. Да носят документ за самоличност – лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС.
 3. Да носят СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА за допускане до ДЗИ
 4. Да ползват химикалка, която пише с ЧЕРЕН ЦВЯТ.
 5. Да изслушат инструктажа за зрелостника, който ще им прочете един от квесторите, след което да се подпишат в квесторския протокол – от лявата страна.
 6. Внимателно да се зпознаят с УКАЗАНИЯТА за работа по време на ДЗИ, които са част от изпитния комплект.
 7. Да знаят, че подмяна на компонент от изпитния комплект се допуска САМО във времето, определено за първия модул. При работа във времето за следващите модули НЕ СЕ ДОПУСКА подмяна на компонент от изпитния комплект.

Зрелостниците НЕ ТРЯБВА:

 1. Да излизат преди да са изминали първите 90 минути, както и между първия и втория модул.
 2. Да преписват върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.
 3. Да преписват от хартиен носител, от мобилни телефони или други електронни комуникационни устройства, от работата на друг зрелостник.
 4. Да поставят каквито и да било символи или други знаци върху изпитните комплекти – лист за отговори и/или свитък за свободни отговори.
 5. Да изнасят извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
 6. Когато е готов зрелостникът предава работата си, поставена в голям плик, на квестор от залата, изпитния материал и черновата, подписва се в квесторския протокол – от дясната страна на протокола, излиза и напуска залата и сградата на училището . Не се допуска  обратно в нея до края на изпитния ден.

При нарушаване на тези указания и/или задължения, изпитната работа на зрелостника се анулира, за което се съставя протокол. Анулираната изпитна работа не се оценява.

д-р инж. Трифон Трифонов
Директор ПГ по КТС

Етикети: