Заповеди на Директора на НПГ по КТС относно организиране и провеждане на приравнителни и поправителни изпити

Дата: