Заповед на Директора на НПГ по КТС за отпускане на целеви стипендии

Дата: