Запознаване с оценените индивидуални писмени работи на учениците от 10 клас

Дата:

Всеки, който желае да прегледа собствената си писмена работа по БЕЛ, по математика и по чужд език може да го направи в периода от 29.06.2020г. до 01.07.2022г. вкл., от 10:00 до 17:00 часа на адрес гр. София бул. „Цариградско шосе“ №125, ет. 4- РУО София обл.

Работите по ИТИДК могат да се разгледат през изпоитната система: exams.mon.bg през профила на ученика.

От Ръководството