Заседание на ПС на 19.11.2020г.

Дата:

На 19.11.2020г. от 14.30 часа ще се състои заседание на ПС. Дневният ред е свързан с учебния процес от 23.11.2020г. Присъствието на всички членове е задължително. Допустимо е отсъствието само на колеги в  болнични, карантинирани или разрешена отпуска.

От ръководството