За периода от 13.04 до 16.04.2020 часовете са намалени.

Дата:

ДНЕВЕН РЕЖИМ

за периода от 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г.

на учебната 2019/2020 година – на основание писмо на

 МОН – № 9105-134/09.04.2020 г.

 

 

VIII– ХІІ клас

Продължителност на 1 час – 20 мин.

 

1 час  –  09.00 ч. – 09.20 ч.

2 час  –   09.30 ч. – 09.50 ч.

3 час  –  10.00 ч. – 10.20 ч.

    4 час  –  10.30 ч. – 10.50 ч.

5 час  –  11.00 ч. – 11.20 ч.

6 час  –  11.30 ч. – 11.50 ч.

7 час  –  12.00 ч.  – 12.20 ч.

                               8 час –  12.30 ч.  – 12.50 ч.

Дните от 17.04. – 20.04.2020 г. включително са неучебни.

От 21.04.2020 г. – обучението продължава по действащия до момента  дневен режим /часовете са по 30 минути/.