Изпит за степен на професионална квалификация

Дата:

Изпита за придобиване на степен на професионална квалификация ще се състои на 09.06.2014 г. от 9 часа.