История

Училището е създадено като Учебен квалификационен технологичен център (УКТЦ), град Правец,  през 1986 година с постановление на Министерски съвет. Целта е  обучение на специалисти в областта на информационните технологии, необходими за произвежданите в град Правец 8 и 16 битови персонални компютри. То влиза в структурата на Държавното обединение “Микропроцесорни системи”.

2004 година, със заповед на МОН, името на училището е променено –  Професионална гимназия по компютърни технологии и системи  – град Правец при Технически Университет – София.

2011 година  Професионална гимназия по компютърни технологии и системи  – град Правец отпразнува своя 25-годишен юбилей, на който присъстваха бивши и настоящи възпитаници на училището.

2017 година, името на училището е променено на Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи.

За по-добра професионална подготовка НПГ по КТС – град Правец е звено , финансово и методически подчинено на Технически университет – София.

Училището се управлява от научен ръководител, назначен от университета. Всички преподаватели и служители се назначават от  Ректора на ТУ и са на щат към Технически университет – град София.

Училището

 

В НПГ по КТС се обучават ученици от цялата страна. Те се подготвят в атмосфера на изобретателност и академично развитие, което допринася и спомага за по-бързата им професионална адаптация. Високо квалифицираните преподаватели – професори, доценти и асистенти от факултета  по Kомпютърни системи и управление на ТУ София осигуряват солидна база от знания в областта на електрониката и  програмирането. В рамките на професионалната подготовка се изучават и дисциплини като микропроцесорна техника, компютърна периферия и мултимедии, компютърни мрежи, компютърна архитектура, компютърна сигурност и други.

uktc1

Курсът на обучение е 5 години. Учебният план включва и всички общообразователни предмети от държавните образователни изисквания. В гимназията се  изучава интензивно английски език, а като втори чужд език – немски, руски, испански и френски език.

След завършване на 12 клас и успешно издържани държавни зрелостни изпити, учениците получават диплома, с която могат да продължат образованието си във ВУЗ, както в Република България, така и в чужбина.

След защита на дипломен проект в областта на софтуерното осигуряване и хардуерната поддръжка, учениците получават свидетелство за професионална квалификация – трета степен по професиите “Системен програмист” и “Техник на компютърни системи”.

Завършилите НПГ по КТС се ползват с предимство при кандидатстване за редица предпочитани специалности в Технически университет-София.

uktc3