Кандидатстване за НП „Обучение за ИТ Кариера“

Дата:

Обучението се организира присъствено, от разстояние в електронна среда (ОРЕС), в смесена форма – присъствено и ОРЕС, включително и в извънучебното време на учениците, през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите. Право да кандидатстват имат всички ученици, от десети клас, които не се обучават по специалностите „Приложно програмиране“ и „Системно програмиране“. Завършилите успешно програмата получават трета степен професионална квалификация за професита „Приложен програмист“.

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИМЕРЕН ВХОДЯЩ ТЕСТ