Класирани ученици за областния кръг на олимпиадите по английски език, матиматика, физика и астрономия

Дата:

И тази учебна година ученици от Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – град Правец участваха в общинския кръг на проведените олимпиади по английски език, математика, физика и астрономия.

Най-добрите от тях ще продължат участието си в следващия областен кръг. Класираните ученици са:

Име Клас Предмет
Иван Николаев Иванов 8 клас Математика
Мария Иванова Христова 8 клас Английски език
Йоан Петров Андреев 8 клас Английски език
Георги Иванов Барбов 9 клас Английски език
Иван Аврамов Парнарев 10 клас Английски език
Йордан Николов Атанасов 11 клас Английски език
Христо Димитров Димитров 11 клас Английски език
Антонио Николаев Любчев 12 клас Английски език
Христелина Пламенова Захариева 12 клас Английски език
Георги Георгиев Чакъров 9 клас Физика и астрономия
Юсмен Метинов Рашидов 10 клас Физика и астрономия
Деян Салех Мохамед 9 клас Физика и астрономия
Ивелин Светлозаров Стоянов 9 клас Физика и астрономия
Стефани Цветелинова Минчева 9 клас Физика и астрономия
Радослав Илиев Георгиев 10 клас Физика и астрономия
Цветослав Николаев Николов 12 клас Физика и астрономия

Етикети: , ,