Клуб „Системен администратор“

Дата:

В ПГ по КТС се сформира клуб „Системен администратор“. Участниците ще поддържат компютърната техника и локалната мрежа на училището. Ще се инсталират и преинсталират операционни системи на работни станции, сървъри и учебните зали в гимназията, ще се архивират и възстановяват данни, ще се работи със специализиран софтуер за диагностика и ремонт, ще се инсталира приложен софтуер, необходим за провеждане на учебния процес.

Набират се участници от всички курсове. Не е необходима предварителна подготовка. Изисква се съгласие на родител и мотивировка на кандидата.

За записване се обръщайте към Валери Колев- ръководител на компютърен кабинет.