Конкурс състезание

Дата:

Ръководството на ПГ по КТС- Правец обявява конкурс състезание по класове по следните теми:
1. Разработване на електронен учебник за учебна дисциплина по избор на разработчиците.
2. Разработване на лабораторни упражнения по различни учебни дисциплини за терминалните зали 222 и 208- изучаване на приложен софтуер, 3D чертане и др. подобни.
3. Изработване на филм за ПГ по КТС пречупен през призмата на 30 годишнината от нейното създаване.
Разработките трябва да бъдат представени до 14.04.2017 в учебен отдел. До 28.04.2017 ще се проведе защита на разработките.
Комисия ще класира разработките, като ще даде предимство на колективните разработки.
Първа награда – екскурзия по избран от съответния екип маршрут в рамките на страната с лимит до 2000 лв.
Втора награда- технически средства в рамките на 1200 лв.
Трета награда- технически средства в рамките на 800 лв.
Максималния размер на наградата ще бъде определен според броя на участниците в колектива. Посочения размер на наградите е при участие на цял клас в съответната разработка. При необходимост разработките ще бъдат подпомогнати финансово за реализацията им.