Корекции в седмичното разписание

Дата:

В седмичното разписание са нанесени промени. Те влязат в сила от сряда 08.02.2023г.

НОВО РАЗПИСАНИЕ – УЧЕНИЦИ
НОВО РАЗПИСАНИЕ – УЧИТЕЛИ