Корекции в седмичното разписание

Дата:

Има нанесени корекции в седмичното разписание, които влизат сила от понеделник (03.10.2022г.). Моля проверете си седмичното разписание на уеб сайта на училището и/или в Shkolo.