Вторник 30.01.2018 е учебен ден.

Дата:

Грипната ваканция е до 29.01.2018 г. включително.  Вторник 30.01.2018 е учебен ден.

От ръководството.