Лекции и олимпиада на Schwarz IT

Дата:
Уважаеми ученици,
Информираме ви, че на ученическите имейли ще получите формуляр за записване в олимпиадата на Schcwarz IT !
Краен срок за записване 28.02.2022 г.
Информация за следващите лекции ще получите чрез сайта на училището и съобщение на имейл.
От УУС