Лекция на тема: Graph Databases

Дата:

На 05.04.2023 година от 15:15 часа в зала 221  д-р Валентин Павлов ще изнесе лекция на тема: „Graph Databases“.  Д-р Павлов е бивш наш ученик. Има  високи постижения в професионалната област. Изключително интересна личност.

Заповядайте!

 

От кръжока по бази данни